Boys Varsity Baseball, Girls Varsity Lacrosse · Friday’s Gator Athletic Events