Girls Junior Varsity Golf, Girls Varsity Golf · Friday’s Gator Athletic Events